Arteka

CORONA

In onze winkel nemen we het beleid van de overheid serieus.
We vragen daarom van U om een mondkapje te dragen.
Medische uitzonderingen vallen daar buiten.
We stellen het op prijs om geen gesprek met U te hoeven aangaan over het overheidsbeleid, een discussie daarover valt buiten ons werk voor U in onze winkel.


Openingstijden

maandag
tot en met
vrijdag
9:00-18:00 uur

zaterdag
8:30-17:00 uur


Privacybeleid

Ons privacybeleid hebben we vastgelegd en kunt u nalezen door hier te klikken.


 
Olijfolie uit Portugal

Olijfolie en wijn uit de Douro streek voor Natuurbescherming in Portugal


Portugese Olijfolie uit en voor de natuur in Portugal

 

 

Sinds 2006 produceert de Portugese natuurbeschermingsorganisatie Asociacao Transumancia e Natureza (ATN) zelf biologische olijfolie. Een deel van de opbrengst gebruiken ze om nieuwe natuurgebieden aan te kopen.

De olijven zijn afkomstig van kleine verlaten olijfgaarden die weer in productie genomen zijn. ATN startte twee jaar geleden met het bottelen van een kleine oogst.

Steeds meer klanten in Nederland zijn de afgelopen jaren liefhebber geworden van deze olijfolie. Tijd om deze biologisch geproduceerde olie een wat officiëler gezicht te geven.

In 2008 had ATN de terreinen vijf jaar in bezit. Gestimuleerd door de Nederlandse afnemers  besloot ATN het eco keurmerk aan te vragen. Meteen  werd ook het etiket vernieuwd, en lieten ze het merk Faia Brava officieel registreren. Faia Brava betekent letterlijk “ruige klif”. Het is de plek waar de roofvogels graag hun nest bouwen.

De kwaliteitseisen leiden er toe dat nu nóg meer zorg aan het oogstproces wordt besteed. De verwerking blijft in handen van het gerenommeerde bedrijf CARM. De kwaliteit is nu beter gewaarborgd. Arteka  verkoopt deze  geurige koudgeperste biologische olijfolie al sinds 2008 en ondersteunt zo de bescherming van bedreigde roofvogels in het gebied Faia Brava. Nieuwsgierig? Probeer eens een fles.
Hieronder info van vorig jaar, maar de foto's zijn de moeite waard.

 

 


 

Natuurbescherming in Noord Portugal

In Noord Portugal is de jonge organisatie ATN (Asociacao Transhumancia e Natureza) druk doende met het opzetten van actieve natuurbescherming, om bedreigde arenden en gieren een goed reservaat te bieden. Het gaat met name om de bedreigde Haviksarend (zie foto) en de Aasgier. In heel Zuid Europa hebben gieren het steeds moeilijker omdat boeren geen kadavers meer mogen laten liggen. Actieve natuurbescherming is het antwoord, maar in Portugal staat natuurbescherming nog in de kinderschoenen, vooral financieel.

 Vandaar dat de Nederlandse Federatie Internationale Natuurbescherming (de FIN) ATN actief ondersteunt bij het realiseren van het Riba Coa project. Doel is om binnen vijf jaar een reservaat van 1000 ha te ontwikkelen, waar arenden en gieren actief beschermd kunnen worden. De Nederlandse steun bestaat uit het verwerven van fondsen voor aankoop van terreinen en het meedenken bij de organisatie van het beheer. Ook helpen we bij het verkrijgen van een solide economische basis. Internationale en nationale natuurbeschermingsorganisaties steunen ons hierbij.

ATN is in 2000 opgericht. Het heeft tot nu toe ruim 230 ha weten te verwerven en vele maatregelen genomen, waardoor het lokaal weer redelijk goed gaat met de roofvogels: brandpreventie, herbebossing, kadavergedoogplaatsen en herstel van duiventillen om de prooidieren te bevorderen, etc. ATN is in Nederland qua doelstelling goed te vergelijken met een Landschap in opbouw.Olijfolie

Een van de rijkdommen uit dit natuurgebied in ontwikkeling is olijfolie. ATN kocht tot nu toe ruim 12 ha van oude olijfgaarden op. De olijfgaarden zijn belangrijk als leefgebied van vogels, die weer bejaagd worden door de Haviksarend. De vaak honderden jaren oude olijfgaarden worden als onderdeel van het natuurgebied nauwelijks bemest en de olijven zijn dan ook van volledig biologische teelt. Het resultaat is een voortreffelijk smakende koudgeperste olie met bovendien een heel lage zuurgraad (0,2%). Voor het persen en bottelen werkt ATN samen met CARM, een gerenommeerde producent van olijfolie en wijn. CARM steunt ATN door het bottelen gratis aan te bieden. Wij importeren deze olijfolie voor ATN en werken samen met natuurliefhebbers om de verkoop tot een succes te maken. Wij werken zelf volledig op vrijwillige basis.

 

Met uw hulp elk jaar 10 ha natuur erbij.

Van de oogst 2005 realiseerden we met de verkoop in 2006 ruim 5 ha nieuwe natuur.

Dit jaar willen we met de opbrengst van de olijfolie het gebiedje Cachao aankopen,

ongeveer 10 hectare groot. Elke fles genereert een marge die goed is voor 30 50m2

nieuwe natuur. U kunt het gebied zien op de site van ATN. www.ribacoa.no.sapo.pt.

Helpt u ook???

Steun ons en koop dit kwaliteitsproduct, ook leuk om weg te geven.